Nie żyje Jerzy Rukawiczkin

Jerzy Rukawiczkin po raz drugi został prezesem Prochowiczanki (piastował już tę funkcję na przełomie lat 80 i 90-tych minionego wieku) po długim bezkrólewiu, kiedy to rezygnację złożył p. Marek Szpyra. Niestety, problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mu aktywnie wspierać „Gieksy”. Jego miejsce zajął p. Jacek Kazimierczak, a p. Jerzy został Honorowym Prezesem Prochowiczanki.

Informacja o śmierci p. Jerzego jest dla nas ogromnym szokiem. Nasze środowisko straciło kolejną osobę, której losy Prochowiczanki nie były obojętne. W tym miejscu składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego.

Spokój Jego duszy.

Dodaj komentarz